#PetuahPetuah

Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran.

Mohammad Hatta